X

Blog

Sharing Ideas, Inspiring Changes

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CV ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

Όλοι μας αργά ή γρήγορα, σε κάποια φάση της ζωής μας κληθήκαμε να συντάξουμε για πρώτη φορά το βιογραφικό μας σημείωμα ή ευρέως γνωστό και ως CV (Curriculum Vitae) που σημαίνει «περίληψη ζωής». Φυσικά το βιογραφικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αποτελεί βασικό βήμα για την ανεύρεση εργασίας. Θα έλεγε κανείς ότι ίσως λειτουργεί και ως κινητήρια δύναμη, ικανή να πείσει τον πιθανό μελλοντικό σου εργοδότη να σε καλέσει για συνέντευξη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα;

 

·         Γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία

 

Το βιογραφικό είναι στην ουσία μια περίληψη της επαγγελματικής μας ζωής και για αυτό οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη προσοχή στη μορφή και στο περιεχόμενό του. Στο CV ο αιτούμενος της θέσης εργασίας πρέπει να παρουσιάσει συνοπτικά και ιεραρχημένα, μεταξύ άλλων, το επίπεδο γνώσεων και εκπαίδευσης, τις δεξιότητες και οργανωτικές του ικανότητές, και φυσικά την εργασιακή εμπειρία του, αν και εφόσον έχει.

 

·         Αληθινά στοιχεία

 

Δεν πρέπει να προβαίνει σε υπερανάλυση και καλό είναι να μην προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον αποδέκτη του χρησιμοποιώντας ψευδή και αναληθή στοιχεία, καθώς έτσι και ο ίδιος κινδυνεύει να εκτεθεί σε περίπτωση που ο εργοδότης ζητήσει αποδεικτικά για αυτά.

 

Εξάλλου, το βιογραφικό προδιαθέτει τον εργοδότη για το προφίλ του υποψηφίου, για τα επιπλέον στοιχεία που ο πρώτος θα θέλει να αντλήσει από τον τελευταίο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και κατ’ επέκταση ως προς την καταλληλότητα του υποψηφίου για την εκάστοτε ανοιχτή θέση εργασίας.

 

·         Μορφή βιογραφικού

 

Τώρα, ως προς τον τρόπο σύνταξης του βιογραφικού, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ή καλύτερα δεν υφίσταται ένας και μοναδικός τρόπος. Σε γενικές γραμμές όμως όλα τα βιογραφικά κινούνται λίγο πολύ μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Η βασική μορφή ενός βιογραφικού αποτελείται από:

 

 

·         Παρουσίαση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επίθετο, οικογενειακή κατάσταση)

·         Στοιχεία επικοινωνίας ( τηλέφωνο, email, διεύθυνση)

·         Επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

·         Κατοχή ξενόγλωσσων πτυχίων και βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων (αγγλικά, γαλλικά, γνώσεις Υ/Η, κ.ο.κ.)

·         Επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες (οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα, τύπος χαρακτήρα, κ.ο.κ.) και

·         Επαγγελματικοί μελλοντικοί στόχοι χωρίς ενδείξεις αλαζονείας (πού αποσκοπεί επαγγελματικά στο μέλλον και ποιες οι φιλοδοξίες) 

 

 Βέβαια, ο καθένας ακολουθεί εκείνο το μοτίβο που τον εξυπηρετεί και παραθέτει μόνο εκείνες τις πληροφορίες που αυτός θεωρεί σημαντικές. Είναι σημαντικό ο αιτούμενος εργασίας, να μην ξεχνάει να ενημερώνει κάθε φορά το βιογραφικό του με νέα δεδομένα και την καινούρια εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτήσει στο ενδιάμεσο.  Επίσης, ανάλογα με τη θέση εργασίας καλό θα ήταν να διαμορφώνει κάθε φορά το ύφος και τις πληροφορίες, τονίζοντας εκείνα κυρίως τα στοιχεία που σχετίζονται περισσότερο με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

 

·         Πρότυπο βιογραφικό (Europass)

Για εκείνους που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την πείρα και δε γνωρίζουν την μορφή που πρέπει να έχει ένα CV, μπορούν να συμβουλευτούν και το Διαδίκτυο όπου κυκλοφορούν πολλά πρότυπα βιογραφικών ή ακόμα και έτοιμες φόρμες συμπλήρωσης. Ωστόσο, το επικρατέστερο όλων είναι το Europass που αποτελεί υπόδειγμα Ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος. Πρόκειται για ένα έγγραφο που σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο, κυρίως για όσους δεν έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον επαγγελματικό στίβο ή και καθόλου προϋπηρεσία στην αγορά εργασίας.

 

Τέλος, το βιογραφικό θα πρέπει, εκτός της ελληνικής, να είναι μεταφρασμένο και στις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ο κάτοχός του, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες και εκπαιδευτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στελεχώνονται από μη ελληνόφωνο προσωπικό.

 

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία θετικών εντυπώσεων από το βιογραφικό μας σημείωμα, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση της επιθυμητής θέσης εργασίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δώστε ιδιαίτερη σημασία στη σύνταξη ενός καλού και όχι βιαστικά προχειρογραμμένου CV, καθώς αυτό αποτελεί το σημαντικότερο όπλο σας για την απόκτηση μιας μελλοντικής αξιόλογης θέσης εργασίας!