X

Frederick University

Frederick University

Το φοιτητικό φροντιστήριο Key Learning υποστηρίζει τους φοιτητές που σπουδάζουν στις σχολές του Frederick University σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Δημοσιογραφία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γενική Νοσηλευτική
 • Δημοτική Εκπαίδευση
 • Προδημοτική Εκπαίδευση
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνική Εργασία
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό
 • Γενική Νοσηλευτική
 • Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας & Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Διεθνείς Σπουδές
 • Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδες Υγείας
 • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Διδασκαλία και Αναλυτικά Προγράμματα
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση
 • Αγωγή και Προαγωγή Υγείας
 • Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας
 

Ενδιαφέρομαι για τις υπηρεσίες σας!

 
 

Θα μελετήσουμε το θέμα σας και θα επανέλθουμε σύντομα με αναλυτική προσφορά.